COC v evropském automobilovém průmyslu

Navigace v měnícím se prostředí COC v evropském automobilovém průmyslu

Úvod:
Ve stále se vyvíjejícím světě automobilového průmyslu je zásadní držet krok s nejnovějšími předpisy a technologickým pokrokem. Tento příspěvek se zabývá nedávnými regulačními změnami a jejich dopadem na certifikáty shody (COC) pro vozidla v Evropě.
1. ACEA Regulatory Guide 2023: Komplexní přehled
Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) vydalo svou regulační příručku pro rok 2023, která poskytuje hloubkový pohled na vnitrostátní i mezinárodní předpisy ovlivňující automobilový průmysl. Tato příručka je základním zdrojem pro pochopení současného regulačního rámce a jeho důsledků pro COC​​ [”].
2. Přijetí mobility s nulovými emisemi: Nařízení „Fit for 55“
Významným vývojem je nařízení „Fit for 55“, které přijala Rada a které se zaměřuje na snižování emisí ze silniční dopravy. Vzhledem k tomu, že odvětví dopravy vede v oblasti emisí, je toto nařízení klíčové pro podporu přechodu k vozidlům s nulovými emisemi a zároveň podporuje inovace. Tento krok významně ovlivní standardy pro COC a zdůrazní soulad s životním prostředím [”]​​.
3. Bezpečnost a zranitelnost: Nová nařízení EHK OSN
Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN) zavedla na Světovém fóru pro harmonizaci předpisů o vozidlech předpisy R166 a R167. Tyto předpisy se zaměřují na vozidla kategorií M1 a N1, zejména pokud jde o bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu. Vydavatelé COC a žadatelé si musí být vědomi těchto změn, aby zajistili shodu a bezpečnostní standardy [”]​​.
4. Úpravy v pravidlech EU o znečištění pro vozidla se spalovacími motory
Nedávný vývoj, kdy byla zmírněna pravidla EU týkající se znečištění pro osobní a nákladní automobily se spalovacím motorem. Tato pravidla, která byla původně plánována jako přísnější, byla nyní odložena a změkčena, což má dopad na kritéria, podle kterých se COC vydávají [”]​.
5. Posílení cirkularity v designu vozidel a managementu konce životnosti
Evropská komise přijala návrh na zavedení požadavků na cirkulaci v konstrukci vozidel a řízení vozidel s ukončenou životností. Toto nařízení zahrnuje aspekty jako opětovná použitelnost, recyklovatelnost a obnovitelnost spolu s používáním recyklovaného obsahu. Taková opatření jsou zásadní pro definování environmentálního aspektu COC a odrážejí udržitelnější přístup v automobilovém průmyslu [”]>.
Závěr:
Krajina COC se rychle mění a je ovlivněna předpisy o životním prostředí, bezpečnosti a udržitelnosti. Být informován a přizpůsobovat se těmto změnám je životně důležité pro výrobce, dovozce i spotřebitele. Protože přijímáme udržitelnější a bezpečnější automobilovou budoucnost, pochopení těchto předpisů a jejich dopadu na COC bude klíčem k úspěchu v tomto odvětví.
Zpět na blog