COC в европейската автомобилна индустрия

Навигиране в променящия се пейзаж на COC в европейската автомобилна индустрия

Въведение:
В непрекъснато развиващия се свят на автомобилната индустрия да сте в крак с най-новите разпоредби и технологични постижения е от решаващо значение. Тази публикация разглежда последните регулаторни промени и как те влияят върху сертификатите за съответствие (COC) за превозни средства в Европа.
1. Регулаторното ръководство на ACEA 2023: Изчерпателен преглед
Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) публикува своето Регулаторно ръководство за 2023 г., предоставящо задълбочен поглед върху националните и международните разпоредби, засягащи автомобилната индустрия. Това ръководство е основен ресурс за разбиране на текущата регулаторна рамка и нейните последици за COC​ [”].
2. Възприемане на мобилност с нулеви емисии: Регламентът „годен за 55“
Забележително развитие е регламентът „Годен за 55“, приет от Съвета, който се фокусира върху намаляването на емисиите от автомобилния транспорт. Тъй като транспортният сектор е водещ по отношение на емисиите, този регламент е основен за насърчаване на преминаването към превозни средства с нулеви емисии, като същевременно насърчава иновациите. Този ход значително ще повлияе на стандартите за COC, като наблегне на съответствието с околната среда [”]​.
3. Безопасност и уязвимост: Новите правила на ИКЕ на ООН
Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE) въведе правила R166 и R167 на Световния форум за хармонизиране на разпоредбите за превозни средства. Тези разпоредби се концентрират върху превозни средства от категории M1 и N1, особено по отношение на безопасността на уязвимите участници в движението. Издателите на COC и кандидатите трябва да са наясно с тези промени, за да гарантират съответствие и стандарти за безопасност [”]​​.
4. Корекции в правилата на ЕС за замърсяване за превозни средства с двигатели с вътрешно горене
Има скорошно развитие, при което правилата на ЕС за замърсяване на автомобили и камиони с двигатели с вътрешно горене бяха модерирани. Първоначално планирани да бъдат по-строги, тези правила сега бяха отложени и смекчени, оказвайки влияние върху критериите, съгласно които се издават КОК [”]​.
5. Подобряване на циркулярността в дизайна на превозните средства и управлението на излезлите от употреба
Европейската комисия прие предложение за въвеждане на изисквания за кръговрат при проектирането на превозни средства и управлението на излезли от употреба превозни средства. Този регламент включва аспекти като повторна употреба, възможност за рециклиране и възстановяване, заедно с използването на рециклирано съдържание. Такива мерки са от съществено значение за определяне на екологичния аспект на COC, отразявайки по-устойчив подход в автомобилната индустрия [”]​.
Заключение:
Пейзажът на COC се променя бързо, повлиян от разпоредбите за околната среда, безопасността и устойчивостта. Да бъдат информирани и да се адаптират към тези промени е жизненоважно както за производителите, вносителите, така и за потребителите. Докато прегръщаме едно по-устойчиво и по-безопасно автомобилно бъдеще, разбирането на тези разпоредби и тяхното въздействие върху COC ще бъде ключът към успеха в индустрията.
Назад към блога