COC's in de Europese auto-industrie

Navigeren door het veranderende landschap van COC's in de Europese auto-industrie

Inleiding:
In de steeds evoluerende wereld van de auto-industrie is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste regelgeving en technologische ontwikkelingen. In dit bericht wordt dieper ingegaan op de recente wijzigingen in de regelgeving en hoe deze van invloed zijn op conformiteitscertificaten (COC's) voor voertuigen in Europa.
1. De ACEA-regelgevingsgids 2023: een uitgebreid overzicht
De European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) heeft haar Regulatory Guide 2023 uitgebracht, die een diepgaand inzicht biedt in zowel de nationale als de internationale regelgeving die van invloed is op de auto-industrie. Deze gids is een essentieel hulpmiddel voor het begrijpen van het huidige regelgevingskader en de implicaties ervan voor COC's​ [”].
2. Het omarmen van emissievrije mobiliteit: de 'Fit for 55'-verordening
Een opmerkelijke ontwikkeling is de 'Fit for 55'-verordening die door de Raad is aangenomen en die zich richt op het terugdringen van de uitstoot van het wegvervoer. Omdat de transportsector koploper is op het gebied van emissies, is deze regelgeving van cruciaal belang bij het aanmoedigen van een verschuiving naar emissievrije voertuigen en het bevorderen van innovatie. Deze stap zal een aanzienlijke invloed hebben op de normen voor COC's, waarbij de nadruk wordt gelegd op naleving van de milieuvoorschriften.[”]​.
3. Veiligheid en kwetsbaarheid: nieuwe regelgeving van de VN/ECE
De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) heeft de voorschriften R166 en R167 geïntroduceerd op het World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations. Deze regelgeving concentreert zich op voertuigen in de categorieën M1 en N1, met name wat betreft de veiligheid van kwetsbare weggebruikers. COC-uitgevers en aanvragers moeten op de hoogte zijn van deze wijzigingen om compliance- en veiligheidsnormen te garanderen [”]​.
4. Aanpassingen in de EU-vervuilingsregels voor voertuigen met verbrandingsmotor
Er heeft zich een recente ontwikkeling voorgedaan waarbij de EU-regels voor vervuiling van auto's en vrachtwagens met verbrandingsmotoren zijn versoepeld. Oorspronkelijk gepland om strenger te zijn, zijn deze regels nu uitgesteld en verzacht, wat gevolgen heeft voor de criteria op grond waarvan COC's worden uitgegeven [”]​.
5. Verbetering van de circulariteit bij het ontwerpen van voertuigen en het beheer van end-of-life
De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen om circulariteitseisen te implementeren in het voertuigontwerp en het beheer van autowrakken. Deze regelgeving omvat aspecten als herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en herstelbaarheid, samen met het gebruik van gerecyclede inhoud. Dergelijke maatregelen zijn essentieel bij het definiëren van het milieuaspect van COC's en weerspiegelen een duurzamere aanpak in de auto-industrie [”]​.
Conclusie:
Het landschap van COC's verandert snel, onder invloed van regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Op de hoogte blijven en zich aanpassen aan deze veranderingen is van cruciaal belang voor zowel fabrikanten, importeurs als consumenten. Terwijl we een duurzamere en veiligere toekomst in de automobielsector omarmen, zal het begrijpen van deze regelgeving en hun impact op COC's de sleutel zijn tot succes in de sector.
Terug naar blog