• coc shipping

  Darmowa wysyłka UPS do krajów UE

  Z numerem przesyłki

 • certificate of conformity refund

  Gwarancja zwrotu pieniędzy

  Autentyczny dokument COC akceptowany we wszystkich krajach UE

 • certificate of conformity payment

  100% bezpieczna płatność

  Korzystamy z najbezpieczniejszych metod płatności

 • coc online support

  Wsparcie wielojęzyczne

  Mówimy między innymi po niemiecku, angielsku, hiszpańsku, francusku.

1 z 4

Dlaczego COC-online?

Oferujemy najlepsze ceny i najlepszy serwis online dla wszystkich naszych marek, w tym certyfikat zgodności (COC) Audi i COC Volkswagen za jedyne 109 € + VAT

Zweryfikowane opinie klientów

W COC-Online naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług i produktów. Aby zademonstrować wyjątkową jakość i satysfakcję klientów, którą konsekwentnie osiągamy, z przyjemnością zamieszczamy recenzje klientów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym.

certificate of conformity FAQ icon

Często zadawane pytania  — często zadawane pytania

Odpowiedzi na Twoje najczęstsze pytania dotyczące certyfikatu zgodności (COC)!

Czytaj więcej

Składana zawartość

1. Co to jest certyfikat zgodności pojazdu (COC)?

Certyfikat zgodności pojazdu (COC) to oficjalny dokument poświadczający zgodność pojazdu z określonymi normami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym został wyprodukowany. Służy jako dowód, że pojazd spełnia niezbędne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i emisji określone przez odpowiednie władze.

Kodeks COC jest zwykle wydawany przez producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela i zawiera istotne informacje o pojeździe, takie jak jego specyfikacje techniczne, numery identyfikacyjne (VIN), typ silnika, dane dotyczące emisji i inne istotne szczegóły. Dokument ten jest szczególnie ważny w przypadku pojazdów importowanych lub rejestrowanych w innym kraju, ponieważ pomaga władzom lokalnym sprawdzić zgodność pojazdu z ich własnymi normami i przepisami.

Uzyskanie COC pojazdu jest często konieczne w przypadku importu samochodu z innego kraju lub rejestracji pojazdu w nowej jurysdykcji, gdzie władze lokalne wymagają dowodu zgodności. Niezbędne jest udostępnienie COC w procesie rejestracji, gdyż upraszcza to procedury administracyjne i zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami.

2. Jak uzyskać COC pojazdu?

Z nami możesz to zrobić w prosty sposób! lub...

Uzyskanie certyfikatu zgodności pojazdu (COC) zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

1. Skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem: Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z producentem pojazdu lub autoryzowanym przedstawicielem w kraju, w którym pojazd został pierwotnie wyprodukowany. Są odpowiedzialni za wydanie COC.

2. Podaj informacje o pojeździe: Producent lub przedstawiciel będzie wymagał określonych informacji o pojeździe, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), model i data produkcji. Kontaktując się z nimi, upewnij się, że masz te dane pod ręką.

3. Prześlij niezbędne dokumenty: Producent lub przedstawiciel może zażądać dodatkowych dokumentów w celu sprawdzenia własności, dowodu zakupu lub innych istotnych informacji w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego COC. Przygotuj się na dostarczenie tych dokumentów w razie potrzeby.

4. Zapłać wymagane opłaty: Z uzyskaniem COC może wiązać się opłata. Koszt może się różnić w zależności od producenta i kraju wydania.

5. Poczekaj na przetworzenie: Po przesłaniu niezbędnych informacji i dokumentów należy poczekać, aż producent lub przedstawiciel przetworzy Twoją prośbę i wystawi COC.

6. Otrzymaj COC pojazdu: Po przetworzeniu i zatwierdzeniu COC otrzymasz oficjalny certyfikat zgodności pojazdu. Dokument ten powinien zawierać istotne informacje techniczne dotyczące zgodności pojazdu z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, emisji i innymi przepisami.

Należy pamiętać, że proces uzyskiwania COC pojazdu może się różnić w zależności od pojazdu producenta i kraj, w którym pojazd został pierwotnie zarejestrowany. Jeśli importujesz pojazd, skontaktuj się z lokalnym organem ds. rejestracji pojazdów w swoim kraju, aby poznać szczegółowe wymagania i procedury związane z uzyskaniem COC pojazdu dla importowanych pojazdów.

3. Jakie informacje są zawarte w COC pojazdu?

Certyfikat zgodności pojazdu (COC) zazwyczaj zawiera ważne informacje techniczne na temat pojazdu, weryfikujące jego zgodność z określonymi normami regulacyjnymi i technicznymi. Dokładne szczegóły zawarte w COC mogą się różnić w zależności od typu, modelu pojazdu oraz kraju lub regionu, w którym został on pierwotnie wyprodukowany. Jednakże niektóre typowe informacje znajdujące się w COC pojazdu obejmują:

 1. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): Unikalny kod alfanumeryczny przypisany do pojazdu, który służy jako odcisk palca do identyfikacji.
 2. Producent i model pojazdu:Nazwa producenta pojazdu oraz konkretna nazwa lub numer modelu.
 3. Dane techniczne: Szczegółowe informacje techniczne o pojeździe, takie jak jego masa, wymiary, typ silnika, moc wyjściowa, szczegóły skrzyni biegów, rodzaj paliwa i inne istotne specyfikacje.
 4. Dane dotyczące emisji: Informacje związane z emisją pojazdu, w tym emisją dwutlenku węgla (CO2) i wszelkich innych istotnych substancji zanieczyszczających.
 5. Funkcje bezpieczeństwa: Lista zabezpieczeń i wyposażenia zainstalowanego w pojeździe zgodnie z normami bezpieczeństwa .
 6. Numer homologacji typu: Unikalny numer nadawany homologacji typu pojazdu, wskazujący, że spełnia on wymagane standardy techniczne i bezpieczeństwa.
 7. Informacje o homologacji: Szczegóły dotyczące homologacji pojazdu, które odnoszą się do jego homologacji i zgodności z normami krajowymi lub międzynarodowymi.
 8. Data produkcji: Data pierwotnej produkcji pojazdu.
 9. Oświadczenie certyfikacyjne: Oświadczenie wydane przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzające, że pojazd jest zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.
 10. Dane dotyczące emisji wody i hałasu: Niektóre COC mogą zawierać informacje o emisji wody i poziomach hałasu dla określonych typów pojazdów, szczególnie istotne z punktu widzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska.
 11. Informacje dodatkowe: W zależności od kraju lub regionu mogą występować inne informacje zawarte w COC pojazdu, aby spełnić lokalne wymagania.

Należy pamiętać, że format i szczegółowe informacje zawarte w COC pojazdu mogą się różnić w zależności od kraju i producenta. Uzyskując COC, upewnij się, że spełnia on wymagania kraju, w którym zamierzasz zarejestrować lub użytkować pojazd. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, skonsultuj się z producentem pojazdu lub lokalnym organem ds. rejestracji pojazdów w celu uzyskania wyjaśnień.

4. Czy do rejestracji pojazdu wymagany jest COC?

Wymóg posiadania certyfikatu zgodności pojazdu (COC) do celów rejestracji pojazdu zależy od przepisów obowiązujących w kraju lub regionie oraz od konkretnych okoliczności związanych z pojazdem. W niektórych krajach COC jest dokumentem obowiązkowym przy rejestracji pojazdu, szczególnie w przypadku pojazdów nowych lub importowanych. W innych regionach COC może nie być wyraźnie wymagany, ale inne formy dokumentacji mogą służyć podobnemu celowi przy sprawdzaniu zgodności pojazdu z normami bezpieczeństwa i emisji.

Oto kilka typowych scenariuszy w przypadku gdy do rejestracji pojazdu może być wymagany COC:

1. Import pojazdu: W przypadku importu pojazdu z innego kraju wiele krajów wymaga COC jako dowodu, że pojazd spełnia standardy bezpieczeństwa i techniczne kraju docelowego. Bez COC lub równoważnego dokumentu rejestracja pojazdu może być trudniejsza lub niemożliwa.

2. Nowe pojazdy: W niektórych regionach wydanie COC jest obowiązkowe w przypadku nowych pojazdów sprzedawanych przez autoryzowanych dealerów. COC zapewnia, że ​​pojazd spełnia wszystkie niezbędne przepisy, zanim zostanie dopuszczony do ruchu.

3. Określone typy pojazdów: w niektórych krajach może być wymagany COC dla określonych typów pojazdów, takich jak pojazdy użytkowe, motocykle lub przyczepy.

4. Normy emisji: w niektórych regionach obowiązują surowe normy emisji i w celu sprawdzenia zgodności pojazdu z przepisami ochrony środowiska może być konieczna kontrola COC.

5. Modyfikacje pojazdu: Jeśli w pojeździe dokonano znaczących modyfikacji, może być wymagany COC lub inna dokumentacja w celu wykazania, że ​​modyfikacje są bezpieczne i legalne. Bardzo ważne jest sprawdzenie wymagań lokalnego organu ds. rejestracji pojazdów i wydawania licencji w kraju lub regionie, w którym się poruszasz. planuje zarejestrować pojazd. Udzielą dokładnych i aktualnych informacji na temat tego, czy wymagany jest COC i jakie dokumenty są niezbędne w procesie rejestracji.

Jeśli potrzebny jest COC, można go uzyskać od producent pojazdu lub jego upoważniony przedstawiciel w kraju, w którym pojazd został pierwotnie wyprodukowany.

5. Jak sprawdzić autentyczność COC Pojazdu?

Aby sprawdzić autentyczność certyfikatu zgodności pojazdu (COC), wykonaj następujące kroki:


1. Zweryfikuj źródło: Upewnij się, że COC pochodzi z renomowanego i oficjalnego źródła. Najbardziej niezawodne COC wydawane są przez producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Należy zachować ostrożność w przypadku złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych pochodzących z nieznanych lub nieautoryzowanych źródeł, ponieważ mogą one być nieprawidłowe lub dokładne.

2. Sprawdź format i projekt: Zapoznaj się ze standardowym formatem i projektem COC wydawanych przez producenta pojazdu lub odpowiednie władze w Twoim kraju. Poszukaj jakichkolwiek oznak niespójności, nietypowego układu lub niskiej jakości, które mogą wskazywać na fałszywy dokument.

3. Zweryfikuj informacje: Porównaj informacje na COC z rzeczywistymi specyfikacjami pojazdu. Sprawdź numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), szczegóły techniczne, dane dotyczące emisji i zabezpieczenia pod kątem właściwości fizycznych pojazdu. Wszelkie rozbieżności mogą być sygnałem ostrzegawczym.

4. Skontaktuj się z producentem: Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności COC, skontaktuj się bezpośrednio z producentem pojazdu. Powinni mieć możliwość sprawdzenia, czy COC jest autentyczny i wydany przez nich.

5. Sprawdź zabezpieczenia: Niektóre oficjalne COC mogą zawierać zabezpieczenia, takie jak hologramy, znaki wodne lub unikalne numery seryjne, aby zapobiec podrabianiu. Sprawdź COC pod kątem wszelkich funkcji powszechnie używanych przez organ wydający.

6. Poszukaj profesjonalnej pomocy: Jeśli nie masz pewności co do autentyczności COC, zwróć się o pomoc do zaufanego eksperta lub oficjalnego przedstawiciela producenta pojazdu bądź lokalnego urzędu rejestracji pojazdów.

7 . Korzystaj z zasobów rządowych: W niektórych krajach mogą istnieć internetowe bazy danych prowadzone przez rząd lub narzędzia weryfikacyjne umożliwiające sprawdzanie ważności złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Odwiedź oficjalną stronę internetową odpowiednich organów, aby sprawdzić, czy takie zasoby są dostępne.

8.Unikaj podejrzanych źródeł: Zachowaj ostrożność w przypadku ofert lub próśb o COC pochodzących od nieoficjalnych kanały lub nieznane platformy internetowe. Podczas uzyskiwania lub weryfikacji COC pojazdu korzystaj z renomowanych i uznanych źródeł.

Pamiętaj, że niezwykle ważne jest zapewnienie autentyczności COC pojazdu, zwłaszcza jeśli jest on wymagany do celów rejestracji pojazdu lub importu. Nieważny lub fałszywy COC może prowadzić do problemów prawnych i rejestracyjnych w pojeździe, dlatego istotne jest poświęcenie czasu na weryfikację jego autentyczności.

6. Czy mogę otrzymać COC na używany/importowany pojazd?

To, czy możesz uzyskać certyfikat zgodności pojazdu (COC) dla używanego lub importowanego pojazdu, zależy od kilku czynników, w tym wieku pojazdu, pochodzenia i wymagań kraju lub regionu docelowego.


1. Używane pojazdy: W przypadku używanych pojazdów, które zostały wcześniej zarejestrowane w danym kraju, uzyskanie COC może być trudne lub niemożliwe. COC są zazwyczaj wydawane dla nowych pojazdów w momencie ich produkcji i mają na celu poświadczenie ich zgodności z określonymi normami technicznymi i bezpieczeństwa. Używane pojazdy mogą nie mieć oficjalnego COC, ponieważ jest on specyficzny dla początkowego procesu produkcyjnego.

2. Importowane pojazdy: Jeśli importujesz pojazd z innego kraju, może być konieczne przedstawienie dowodu zgodności pojazdu z normami bezpieczeństwa i emisji w kraju docelowym. W takim przypadku należy zapytać lokalny organ ds. rejestracji pojazdów lub odpowiednią agencję rządową o szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji związanej z importem i rejestracją pojazdu. Poinstruują Cię, jakie dokumenty są potrzebne do wykazania zgodności, co może obejmować odpowiednik COC lub inną formę dokumentacji.


3. Ekwiwalent certyfikatu zgodności: Niektóre kraje lub regiony mogą akceptować inne formy dokumentacji jako odpowiednik COC dla pojazdów importowanych lub używanych. Na przykład oświadczenie o zgodności lub deklaracja zgodności wydane przez producenta pojazdu może zostać uznane za wystarczające do wykazania zgodności pojazdu z lokalnymi przepisami.

4. Kontrola i certyfikacja pojazdów: W niektórych przypadkach importowane lub używane pojazdy mogą wymagać przejścia procesu kontroli i certyfikacji przez autoryzowany ośrodek lub agencję testującą w kraju docelowym. Inspekcja oceni zgodność pojazdu z lokalnymi normami bezpieczeństwa i emisji. Jeżeli pojazd spełnia wymagania, zostanie wydany dokument certyfikacji lub zgodności, który może służyć jako dowód zgodności do celów rejestracyjnych.

Aby określić szczegółowe wymagania dotyczące uzyskania COC lub jego odpowiednika dokumentacji używanego lub importowanego pojazdu, należy koniecznie skonsultować się z lokalnym organem ds. rejestracji pojazdów lub odpowiednią agencją rządową w kraju docelowym. Udzielą Państwu dokładnych i aktualnych informacji na temat dokumentacji potrzebnej do importu i rejestracji pojazdu.

7. Ile kosztuje uzyskanie COC pojazdu?

Koszt uzyskania certyfikatu zgodności pojazdu (COC) może się różnić w zależności od kilku czynników, w tym producenta pojazdu, modelu, kraju pochodzenia i specyficznych wymagań kraju docelowego, w którym potrzebny jest COC. Ponadto wszelkie opłaty administracyjne lub należności nałożone przez producenta pojazdu lub upoważnionego przedstawiciela mogą również mieć wpływ na całkowity koszt.

Ogólnie rzecz biorąc, koszt COC może mieścić się w pewnym przedziale i jest to konieczne jest skontaktowanie się bezpośrednio z producentem pojazdu lub jego upoważnionym przedstawicielem w celu uzyskania dokładnych i aktualnych informacji o cenach. Będą w stanie podać Ci konkretny koszt uzyskania COC dla Twojego konkretnego pojazdu.


Pamiętaj, że COC jest kluczowym dokumentem, szczególnie w przypadku importu pojazdu lub rejestracji w nowym kraju i może być wymagane w celu zapewnienia zgodności z prawem. Koszt związany z uzyskaniem COC jest zazwyczaj wydatkiem niezbędnym do zapewnienia, że ​​Twój pojazd spełnia standardy bezpieczeństwa i przepisy kraju docelowego. W związku z tym zaleca się uwzględnienie tego kosztu w budżecie, jeśli planujesz import lub rejestrację pojazdu za granicą.

8. Czy mogę poprosić o COC dla pojazdu z innego kraju?

Tak, możesz poprosić o certyfikat zgodności pojazdu (COC) dla pojazdu z innego kraju, szczególnie jeśli importujesz pojazd lub planujesz go zarejestrować w innym kraju. Władze kraju docelowego często wymagają wydania COC w celu sprawdzenia, czy pojazd spełnia niezbędne normy bezpieczeństwa, emisji i normy techniczne.

Aby wystąpić o wydanie COC dla pojazdu z innego kraju, wykonaj następujące ogólne kroki:

1. Skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem: Skontaktuj się z producentem pojazdu lub autoryzowanym przedstawicielem w kraju, w którym pojazd został pierwotnie wyprodukowany. Są to oficjalne podmioty odpowiedzialne za wydawanie COC.

2. Podaj informacje o pojeździe: przygotuj się na podanie konkretnych informacji o pojeździe, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), model i data produkcji. Informacje te są kluczowe dla producenta, który może zweryfikować dane pojazdu i wystawić prawidłowy COC.

3. Prześlij niezbędne dokumenty: Producent lub przedstawiciel może wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak dowód własności, faktury zakupu i inne istotne dokumenty, w celu rozpatrzenia Twojego wniosku dotyczącego COC.

4. Zapłać wymagane opłaty: Z uzyskaniem COC zwykle wiąże się opłata. Koszt może się różnić w zależności od producenta i kraju wydania.

5. Poczekaj na przetworzenie: Po przesłaniu niezbędnych informacji i dokumentów musisz poczekać, aż producent lub przedstawiciel przetworzy Twoją prośbę o COC.

6. Otrzymaj COC pojazdu: Po przetworzeniu i zatwierdzeniu COC otrzymasz oficjalny certyfikat zgodności pojazdu. Ten dokument zawiera istotne informacje techniczne na temat zgodności pojazdu z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, emisji i innymi przepisami.

Należy pamiętać, że wymagania i procedury COC mogą różnić się w zależności od kraju i niektórych producentów może posiadać specjalne procesy rozpatrywania wniosków o wydanie COC z innych krajów. Dlatego ważne jest, aby skontaktować się z producentem pojazdu lub jego upoważnionym przedstawicielem, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z właściwymi krokami i spełniasz wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania COC dla Twojego konkretnego pojazdu z innego kraju.

9. Jaki jest okres ważności COC Pojazdu?

Okres ważności certyfikatu zgodności pojazdu (COC) może się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju i specyficznych wymagań kraju lub regionu docelowego, w którym używany jest COC. W wielu przypadkach COC nie ma daty ważności i pozostaje ważny przez cały okres użytkowania pojazdu.

10. Ile czasu zajmuje otrzymanie COC?

Czas potrzebny na otrzymanie certyfikatu zgodności pojazdu (COC) może się różnić w zależności od kilku czynników, w tym czasu przetwarzania przez producenta pojazdu, kompletności i dokładności dostarczonych informacji oraz wydajności procesu administracyjnego.

Zakres czasu wynosi zwykle od 5 do 21 dni.

Kilka słów o nas

Jesteśmy wykwalifikowanym zespołem inżynierów i ekspertów motoryzacyjnych z ponad dwudziestoletnim praktycznym doświadczeniem w sektorze motoryzacyjnym. Nasza głęboko zakorzeniona wiedza pozwoliła nam nawiązać silne kontakty z producentami. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjne ceny i najwyższej klasy usługi umożliwiające łatwe i skuteczne uzyskanie Certyfikatu Zgodności (CoC). Pożegnaj niepotrzebne opóźnienia i komplikacje – jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci płynny i szybki proces.

 • coc support

  Prawdziwe wsparcie ludzkie

 • coc secure transaction

  Bezpieczna transakcja

 • coc bulk discount

  Rabat zbiorczy