COC w europejskim przemyśle motoryzacyjnym

Poruszanie się w zmieniającym się krajobrazie COC w europejskim przemyśle motoryzacyjnym

Wprowadzenie:
W stale rozwijającym się świecie przemysłu motoryzacyjnego bycie na bieżąco z najnowszymi przepisami i postępem technologicznym ma kluczowe znaczenie. W tym poście szczegółowo opisano najnowsze zmiany regulacyjne i ich wpływ na certyfikaty zgodności (COC) pojazdów w Europie.
1. Przewodnik regulacyjny ACEA 2023: kompleksowy przegląd
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) opublikowało swój Przewodnik regulacyjny na rok 2023, zawierający dogłębną analizę krajowych i międzynarodowych przepisów mających wpływ na przemysł motoryzacyjny. Ten przewodnik stanowi niezbędne źródło wiedzy na temat aktualnych ram prawnych i ich konsekwencji dla COC​​ [”].
2. Wdrożenie mobilności o zerowej emisji: rozporządzenie „Dostosowane do wieku 55 lat”
Godnym wydarzeniem jest przyjęte przez Radę rozporządzenie „Fit for 55”, skupiające się na ograniczeniu emisji z transportu drogowego. Ponieważ sektor transportu jest liderem pod względem emisji, niniejsze rozporządzenie odgrywa kluczową rolę w zachęcaniu do przechodzenia na pojazdy o zerowej emisji, przy jednoczesnym wspieraniu innowacji. To posunięcie będzie miało znaczący wpływ na standardy COC, kładąc nacisk na zgodność z wymogami ochrony środowiska [”]​​.
3. Bezpieczeństwo i wrażliwość: nowe przepisy EKG ONZ
Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) wprowadziła przepisy R166 i R167 na Światowym Forum Harmonizacji Przepisów Pojazdowych. Przepisy te skupiają się na pojazdach kategorii M1 i N1, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. Emitenci i wnioskodawcy COC muszą być świadomi tych zmian, aby zapewnić zgodność i standardy bezpieczeństwa [”]​​.
4. Dostosowania w przepisach UE dotyczących zanieczyszczeń w pojazdach z silnikiem spalinowym
Niedawno nastąpiła zmiana, w wyniku której złagodzono unijne przepisy dotyczące zanieczyszczeń w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych z silnikami spalinowymi. Pierwotnie planowano, że te zasady będą bardziej rygorystyczne, obecnie przepisy te zostały opóźnione i złagodzone, co ma wpływ na kryteria wydawania COC [”]​​.
5. Zwiększanie obiegu zamkniętego w projektowaniu pojazdów i zarządzaniu wycofaniem z eksploatacji
Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący wdrożenia wymogów dotyczących obiegu zamkniętego w projektowaniu pojazdów i zarządzaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Rozporządzenie to obejmuje takie aspekty, jak możliwość ponownego użycia, możliwość recyklingu i odzysku, a także wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Środki takie są niezbędne przy definiowaniu aspektu środowiskowego COC, odzwierciedlając bardziej zrównoważone podejście w przemyśle motoryzacyjnym [”]​​.
Wniosek:
Krajobraz COC szybko się zmienia, pod wpływem przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Bycie na bieżąco i dostosowywanie się do tych zmian ma kluczowe znaczenie zarówno dla producentów, importerów, jak i konsumentów. W miarę jak dążymy do bardziej zrównoważonej i bezpieczniejszej przyszłości motoryzacji, zrozumienie tych przepisów i ich wpływu na COC będzie kluczem do sukcesu w branży.
Powrót do bloga